Diabeteszorg en voetonderzoek

In verband met de risico’s die diabetes ook voor de voeten met zich meebrengt, is het belangrijk dat de voeten van diabetespatiënten regelmatig gescreend worden.

Met ingang van 2015 kan een voetonderzoek bij de zorgprofielen 0 en 1 door een medisch pedicure, door een pedicure met aantekening diabetische voet of door een podotherapeut worden uitgevoerd.

Bij zorgprofiel 1 wordt het jaarlijkse voetonderzoek vergoed uit de basisverzekering.

Frequentie voetonderzoek

Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle sceent uw voeten bij zorgprofiel 0 en 1 in overleg met u 1x per jaar.

Vanaf zorgprofiel 2 screent de podotherapeut, 1x per jaar bij de zorgprofielen 2 en 3 en 2x per jaar bij zorgprofiel 4.

Van onze screening ontvangt u een rapportage. Deze rapportage sturen wij bij bijzonderheden, na overleg met u, ook aan de huisarts en/of uw podotherapeut.