Oncologische voetverzorging

Een oncologische voetzorgverlener (ofwel OVV) verleent voetzorg aan patiënten met kanker. Een OVV is opgeleid om uw voeten te screenen, bijwerkingen te herkennen, uw voeten te verzorgen - mits de situatie dit toelaat - en bevindingen terug te koppelen aan uw oncologische zorgteam. Wij kunnen ook preventieve maatregelen nemen, zodat eventuele voetklachten kunnen worden voorkomen.

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u ons als OVV laat weten of u onder behandeling bent. Meld ons wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaastgevonden en wie uw oncologische behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zomaar een voetverzorgingstraject ondergaan.

Wij kunnen overleg plegen met uw medisch specialist. Het doel van oncologische voetzorg is uw voeten in een zo goed mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van u als kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.