Disclaimer

De website van Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar het zou kunnen voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. Daarom kan Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en/of volledigheid van die informatie.

Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in welke vorm dan ook ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

Deze website kan links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van die websites.

Alle rechten voorbehouden.