Praktijkvoorwaarden Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle

1. Behandelingen vinden plaats op afspraak. Een afspraak kan telefonisch (06-53525480 of 06-22916716) op maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 uur en 21.00 uur of per e-mail (voetzorgzwolle@ziggo.nl) worden gemaakt.

2. Het annuleren van een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren plaats te vinden. Afspraken die niet minimaal 48 uur van te voren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.

3. Een behandeling dient direct na afloop betaald te worden. Betaling kan in contanten of met pin plaatsvinden.

4. Behandeling van patiënten met diabetes mellitus vindt uitsluitend plaats, indien de patiënt een zorgprofiel en vanaf zorgprofiel 2 een zorgplan overlegt.

5. Om de kwaliteit van de voetzorg te waarborgen, zoals Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle die wil leveren, wordt aan patiënten met diabetes mellitus uitsluitend een pedicurebehandeling geboden, die zowel de medisch noodzakelijke als medisch niet noodzakelijk zorg omvat. Behandelingen worden in rekening gebracht op de wijze, zoals opgenomen onder "Tarieven".