x

Praktijkvoorwaarden Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle

1. Behandelingen vinden plaats op afspraak.

Een afspraak kan telefonisch (06-53525480 of 06-22916716) op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur of per e-mail (voetzorgzwolle@ziggo.nl) worden gemaakt. Voor de Pedicure Pijn Poli kan gebruik gemaakt worden van de digitale agenda op onze website (voetzorgzwolle.nl)

2. Annulering

Het annuleren van een afspraak dient minimaal twee werkdagen van tevoren plaats te vinden. Afspraken die niet minimaal twee werkdagen van te voren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.

3. Tarieven en betaling

Alle tarieven van de behandelingen staan op de website van Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle, prijswijzigingen voorbehouden.

Een behandeling dient direct na afloop betaald te worden. Betaling kan in contanten of met pin plaatsvinden. Bij uitzondering kan een cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. In dat geval dient een factuur binnen 14 dagen te worden betaald. Indien na het verstrijken van deze termijn de factuur niet is betaald, zal een betalingsherinnering volgen. Vindt betaling binnen 5 werkdagen daarna niet plaats, dan zullen wij een incassobureau inschakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.

4. Voorwaarden behandeling van patiënten met diabetes mellitus

Behandeling van patiënten met diabetes mellitus vindt uitsluitend plaats, indien de patiënt een zorgprofiel en vanaf zorgprofiel 2 een zorgplan overlegt.
Om de kwaliteit van de voetzorg te waarborgen, zoals Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle die wil leveren, wordt aan patiënten met diabetes mellitus uitsluitend een pedicurebehandeling geboden, die zowel de medisch noodzakelijke als medisch niet noodzakelijk zorg omvat. Behandelingen worden in rekening gebracht op de wijze, zoals opgenomen onder "Tarieven".

5. Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle en/of de bij haar werkzame personen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen, die door een cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle.

6. Persoonsgegevens en privacy

Op onze website treft u een uitgebreide beschrijving van het privacy beleid aan, dat in onze praktijk van toepassing is. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en/of het opdracht geven tot een behandeling geeft u aan akkoord te gaan met dit privacy beleid.

7. Geheimhouding

Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die de cliënt toevertrouwt tijdens een behandeling en van alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden. Deze geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over een behandeling of product, moet die klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld bij Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle. Wij zullen binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht hierop reageren.

Contact

Postadres:
Kiekeboslaantje 11
8024 PM ZWOLLE

E-mail:
voetzorgzwolle@ziggo.nl

Telefoon:
Carien Lemein-van Benthem: 06-53525480

Yvonne Scheffer: 06-22916716


Behandeling uitsluitend op afspraak

Praktijkadressen:

De Voetenkamer van Zwolle
Weteringpark 7A-2
8025 AM ZWOLLE

Expertisecentrum Voet & Beweging
Ceintuurbaan 22
8024 AA ZWOLLE

Kemerink Voet & Beweging
Radewijnsstraat 8
8022 BG ZWOLLE

Isala
Pedicurezorg aan bed
Dokter Heesweg 2
8025 AB ZWOLLE

Openingstijden

Maandag    : 9.00-17.00 uur

Dinsdag      : 9.00-17.00 uur

Woensdag  : 9.00-17.00 uur

Donderdag : 9.00-17.00 uur

Pedicure Pijn Poli
Vrijdag        : vanaf 9.00 uur